Коледж

Наша мета – допомагати молоді у професійному становленні та особистісному розвитку. Гарантія якісної, фахової освіти, отриманої в Кременчуцькому медичному коледжі ім. В.І. Литвиненка, – міцний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічна база, 100% навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчання, навчальні та виробничі практики на базах практичної охорони здоров’я міста, області. Студенти мають можливість виявити здібності та працювати за інтересами у клінічних гуртках, спортивних секціях, у клубі художньої самодіяльності.

Наші випускники є конкурентоспроможними молодшими медичними спеціалістами. Випускники нашого коледжу очолюють лікувально-профілактичні заклади, працюють головними та старшими сестрами й акушерками в лікарнях, завідують ФАПами. Вони присвятили себе найпотрібнішій та найгуманнішій сфері діяльності – полегшенню страждань хворих, боротьбі за їх життя і здоров’я.

Матеріально-технічне забезпечення

Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка має належну матеріально-технічну базу для забезпечення високої якості підготовки молодших медичних спеціалістів, медичних сестер-бакалаврів, підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних спеціалістів.

Коледж має навчальний корпус – триповерхове приміщення, розташоване в парковій зоні медичного містечка, та навчальні кімнати на базах лікувально-профілактичних закладів міста, що доповнюють бази практичного навчання та виробничих практик.

dscn8222detstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень загальноосвітньої, гуманітарної та соціально-економічної, науково-природничої та фахової підготовки студентів забезпечують 52 кабінети та лабораторії. У коледжі функціонує кабінет з відпрацювання навичок до клінічної практики, що сприяє оптимізації процесу оволодіння фаховими вміннями і навичками. Обладнані індивідуальні місця для роботи студентів у лабораторіях з основ сестринської справи, забезпечені сучасними муляжами та фантомами. Практичні заняття, виробничі та переддипломні практики проводяться також на клінічних базах лікувально-профілактичних закладів м. Кременчука та Кременчуцького району.

 

 

У коледжі працюють 2 комп’ютерні кабінети, обладнані 31 сучасними комп’ютерами, які поєднані між собою в локальну мережу та підключені до всесвітньої мережі Інтернет. Лабораторії та навчальні кабінети забезпечені комп’ютерною технікою, загалом у навчально–виховному процесі коледжу задіяні 127 персональних комп’ютерів.

 

Для забезпечення навчально-виховного процесу у коледжі використовуються сучасні технічні засоби навчання: 7 мультимедійних систем, відеокамери та веб-камери, DVD-програвачі, графопроектори. Актова зала, кабінет технічних засобів обладнані мультимедійними установками з великим LCD екраном.

 

dsc0636219

У кожному з кабінетів є своя медіатека. Викладацька та кабінет технічних засобів навчання обладнані сучасними комп’ютерами та інтерактивними дошками, що створює умови для повноцінної роботи викладачів та студентів.

 

На базі гуртожитку медичного коледжу функціонує навчальна кімната з лікувального масажу.

У навчальному закладі діє бібліотека з читальною залою на 40 посадкових місць, яка включає абонемент, читальну залу, забезпечену робочими місцями в мережі Internet.

Фонд бібліотеки складає 64 527 тис. примірників, у тому числі брошур та журналів – 3090.

Студенти коледжу всіх спеціальностей і слухачі ВПО повністю забезпечені підручниками нового покоління, виданими державною мовою.

Студенти коледжу на 100% забезпечуються гуртожитком, який розрахований на 408 місць, побудований за типовим проектом, має централізоване водопостачання, водовідведення

У коледжі працює їдальня на 200 посадкових місць та буфет, у гуртожитку – буфет. Малозабезпечені студенти та студенти-сироти отримують безкоштовне харчування.

Коледж має відповідно обладнаний спортивний майданчик, спортивну залу для занять груп з фізичного виховання; тренажерну залу.

Робота адміністрації та педагогічного колективу спрямована на розвиток матеріально-технічної бази, що сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, підвищенню якості, доступності освіти та зміцненню фахової підготовки.

Практично-професійна підготовка

Професійно-практична підготовка студентів у Кременчуцькому медичному коледжі ім. В.І. Литвиненка проводиться згідно з наказом МОЗ України від 07.12.2005 № 690 «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 р. за № 7/1181.

За Кременчуцьким медичним коледжем ім. В.І. Литвиненка згідно з наказом Головного управління охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації від 16.04.2007р. №179 закріплені комплекси практичного навчання на базах лікувально-профілактичних закладів області:

– Лікувально-профілактичні заклади м. Кременчук, м. Комсомольськ;
– Глобинська центральна районна лікарня;
– Семенівська ЦРЛ;
– Козельщинська ЦРЛ;
– Кобеляцька ЦРЛ;
– Решетилівська ЦРЛ; для спеціальностей «Акушерська справа» та «Стоматологія ортопедична»
– Усі лікувально-профілактичні заклади міста та району.

 

Стимулом до зростання професійної майстерності студентів є систематичний контроль їх знань та вмінь на різних етапах навчання. З цією метою в коледжі запроваджено 3 етапи атестації. Перший – після вивчення загального догляду або основ сестринської справи; другий – перед переддипломного практикою; третій – як підсумкова атестація після проходження переддипломної практики студентами.

З метою покращення практичної підготовки студентів:

– розроблені і затверджені цикловими комісіями алгоритми виконання практичних навичок;
– розроблені критерії оцінювання практичних навичок з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки;
– уводяться в дію «Залікові книжки» з практичної підготовки студентів з усіх спеціальностей;
– підготовлені методичні рекомендації та інструкції до практичних занять з дисциплін, створена уніфікована документація з усіх видів виробничої та переддипломної практики.

 

Рисунок1

 

Print Friendly, PDF & Email

Коментаріїв немає.

Сповістити про
avatar