Післядипломна освіта

  Exclamation Mark and Angry Man    Календарний план-2019                         Календарний план додаток 

Bonhomme OKПоложення про відділення післядипломної освіти

Відділення післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів створене у листопаді 2000року. У листопаді 2011 року відділення післядипломної освіти коледжу пройшло  ліцензування та одержало ліцензію (серія АУ №285492, діє до 01.07.2017 року) на підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів у галузі знань 1201 Медицина в ліцензованому обсязі 600 слухачів на рік. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону  України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, директивних документів МОЗ та МОН України.

 

Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдоскона-лення  професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. На відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу “Навчання протягом усього життя”. Підготовка фахівців здійснюється за напрямками: спеціалізація – набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності; розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності.Підвищення кваліфікації проводиться за 34 спеціальностями, спеціалізації – за 3-ма спеціальностями.  Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів  спеціалізації та удосконалення молодших медичних кадрів, затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 “Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою”. Методичне забезпечення теоретичних, практичних і семінарських занять, самостійної роботи слухачів становить  100%.

 

 

Для проведення теоретичних занять придбано мультимедійний проектор, підготовлено 12 лекцій з мультимедійним забезпеченням. Базами для проведення занять зі слухачами відділення є 24  спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади обласного та міського підпорядкування, розташовані в м. Кременчуку та в м. Комсомольську. У 2007 р. розширено базу проведення виїзних циклів удосконалення  молодших спеціалістів з медичною освітою. Згідно наказу ГУОЗ ОДА від 15.01.2007 р. за №46/1-к Комсомольська міська лікарня, Комсомольський «Медичний центр ПМСД» затверджені базами проведення виїзних циклів удосконалення для молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров’я м. Комсомольська для контингенту слухачів “М/с терапевтичних відділень і кабінетів”, “М/с хірургічних відділень і кабінетів”, “М/с загальної практики – сімейні медсестри”, (3 цикли).

 

До викладання на відділенні запрошуються  висококваліфіковані фахівці практичної охорони здоров’я, в тому числі головні штатні та позаштатні спеціалісти відділу охорони здоров’я Кременчуцької міської ради, працівники міської СЕС, управління освіти, державної інспекції охорони праці, викладачі медичного коледжу. 2 викладачі, які працюють на відділенні післядипломної освіти, мають науковий ступінь. Відділення активно співпрацює з Радою головних медичних сестер Полтавської області, Асоціацією медичних сестер м. Кременчука, м. Комсомольська. Керівники циклів післядипломного навчання беруть участь в атестації молодших медичних спеціалістів. Проводиться робота з видавничої діяльності. Підготовлено і видано: посібники для слухачів з розділів “Невідкладна та екстрена медична допомога”, “Медсестринський процес”, “Профілактика внутрішньолікарняної інфекції”, інформаційно-методичний посібник “Тактика молодшого медичного спеціаліста при виявленні особливо небезпечних інфекцій”, 30 збірників тестових завдань для контролю знань слухачів різних спеціальностей. Здійснюється випуск “Вісника з післядипломної освіти.

Рисунок1

 

За період діяльності з 2000 по 2015 роки на відділенні післядипломної  освіти пройшли навчання понад 7,5 тисяч молодших спеціалістів з медичною освітою.

 

Інформація для слухачів:

Реєстрація слухачів проводиться за адресою:

м. Кременчук, вул. Червона Гірка, 41, (2 поверх), відділення післядипломної освіти Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка

Для реєстрації слухачі повинні з собою мати:

  1. Корінець путівки: заповнений та завірений печаткою установи.
  2. Паспорт, лист відрядження.
  3. Копію диплому (з собою мати оригінал).
  4. Халат, шапочку, змінне взуття.
  5. Копію наказу по установі про направлення на курси (вказати стаж роботи із даної спеціальності).

 

Print Friendly, PDF & Email

Коментаріїв немає.

Сповістити про
avatar