Служба охорони праці

              Пам’ятка

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclamation Mark and Angry Man

Абетка безпеки правила поводження з вибухонебезпечними предметами (текст пам’ятки)

 

 

Poster_a2_ukr

 

 

 

Haken grünМетодичні рекомендації з питань проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

             Навчання з питань охорони праці – навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт (п.1.7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005р. №15).

За характером і часом проведення інструктажі з охорони праці поділяються на п’ять видів.

1. Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; які прибули до коледжу і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для закладу освіти.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться інженером з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • Ø Вступний інструктаж проводиться з усіма студентами перед початком нового навчального року, запис про проведення вступного інструктажу робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних годин академічної групи. Вступний інструктаж проводить куратор академічної групи.

2. Первинний інструктаж проводиться до початку самостійної роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

–         новоприйнятим (постійно або тимчасово) до коледжу;

–         який переводиться з одного структурного підрозділу коледжу до іншого;

–         який буде виконувати нову для нього роботу;

–         відрядженим працівником іншої установи чи закладу освіти, який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у коледжі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Інструктаж проводить безпосередній керівник робіт (керівник структурного підрозділу коледжу). Запис про проведення інструктажу проводиться у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. Керівники служб, завідуючі зобов’язані видати працівникові інструкцію з охорони праці.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • Ø Первинний інструктаж проводиться зі студентами перед початком занять у кожному навчальному кабінеті і лабораторії; перед початком кожного навчального заняття, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, устаткування, матеріалів тощо. Інструктаж проводить викладач, куратор групи, керівник гуртка тощо. Запис про проведення первинного чи інших видів інструктажу проводиться у журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів, курсантів, слухачів, який зберігається в кабінеті, лабораторії, спортзалі та іншому робочому місці .

3. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально або з виконавців однотипних робіт за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

4. Позаплановий інструктаж проводиться робочому місці або в кабінеті охорони праці:

–         при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

–         при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

–         при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

–         під час перерви в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • Ø Позаплановий зі студентами проводиться під час навчання при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

5. Цільовий інструктаж проводиться:

–         при разовому виконанні непередбаченого трудовим договором виду робіт;

–         при виконанні робіт з оформленням на них наряду-допуску чи іншого документу;

–         при ліквідації аварії або стихійного лиха.

 

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що будуть виконуватися.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 • Ø Зі студентами цільовий інструктаж проводиться при організації позанавчальних масових заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота тощо).

 Тематика годин спілкування на навчальний рік кураторам груп

 1.  Правила внутрішнього розпорядку коледжу. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Дотримання вимог безпеки при виконанні суспільно-корисних робіт (прибирання території коледжу, навчальних кабінетів тощо). Термін проведення бесіди – 1-ий тиждень вересня.
 2.   Дотримання заходів пожежної безпеки у навчальних закладах та запобігання необережного поводження з вогнем у побуті. Термін проведення бесіди – жовтень.
 3.   Надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Термін проведення бесіди – листопад.
 4.   Інструктаж з техніки безпеки під час канікул. Дотримання вимог пожежної безпеки при проведенні Новорічно-різдвяних свят. Термін проведення бесіди – грудень.
 5.   Безпечне використання газу в побуті. Запобігання небезпеки отруєння чадним газом. Термін проведення бесіди – лютий.
 6.    Дотримання вимог з електробезпеки в побуті. Правила роботи з персональними комп’ютерами, іншими електроприладами Термін проведення бесіди – березень.
 7.    Правила безпечної поведінки на вулицях та дорогах. Правила дорожнього руху. Термін проведення бесіди – квітень.
 8. Правила поведінки під час перебування біля водоймищ, річок, на відпочинку біля моря в літній період. Термін проведення бесіди – травень.
 9.   Інструктаж з техніки безпеки під час літніх канікул. Термін проведення бесіди – червень.

Запис про проведення інструктажу зазначеної тематики робиться в журналі обліку навчальних годин (2 останні сторінки).

ПРИКЛАД ЗАПИСУ НА СТОРІНЦІ ІНСТРУКТАЖІВ:

 РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРВИННОГО, ПОЗАПЛАНОВОГО,

ЦІЛЬОВОГО ІНСТРУКТАЖІВ СТУДЕНТІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Прізвище, ініціали студента

Дата _04.09._

Дата ______

Дата ______

Підпис особи, яку інструктують

Підпис особи, яку інструктують

Підпис особи, яку інструктують

1

Абраменко В.А.

(підпис студента)

2

…..

3

4

……..

 

 

 

№ з/п

Дата

Зміст інструктажу

Підпис викладача (куратора), який провів інструктаж

1.

04.09.2012

Правила внутрішнього розпорядку коледжу. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Дотримання вимог безпеки при виконанні суспільно-корисних робіт (прибирання території коледжу, навчальних кабінетів тощо).

(підпис куратора групи)

………..

 

Print Friendly, PDF & Email

Коментаріїв немає.

Сповістити про
avatar