Навчальні матеріали

Науково-методична та навчально-методична робота викладачів коледжу, видавнича діяльність

викладачами коледжу укладені підручники:

 1. Самойленко В.Б., Рой Г.Г., Мисік В.В., Мох А.І. Планування сім’ї / за редакцією заслуженого лікаря України Литвиненка В.І. – К.: Здоров’я, 2007р.
 2. Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підручник. ‒ К.: Медицина 2008.
 3. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи: Навчальний посібник. – Київ: Здоров’я, 2007р. (5 видань).
 4. Виноград Л.В., Мініна Л.О. Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії. Підручник. – Кременчук: 2008.
 5. Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників. Підручник. – Київ: Медицина, 2007 р.
 6. Касевич Н.М., Петряшев І.О., Сліпченко В.В., Левіна Ф.І., Виноград Л.В., Рой Г.Г., Скороход А.М., Манаєнкова О.Д., Павловська С.С., Холявицька Л.В., Кануннікова О.В. Сестринська справа. Підручник. – Київ: Медицина, 2008 р.
 7. Касевич Н.М. Основи медсестринства в модулях. Підручник. – Київ: Медицина, 2009 р.
 8. Алгоритми виконання практичних навичок з педіатрії: Навчальний посібник / Виноград Л.В., Мініна Л.О.; за ред.. В.І. Литвиненка. ‒ Київ: Здоров’я, 2007.       – 212с.
 9. Фізіологічне акушерство:навчальний посібник / Назарова І.Б., Самойленко В.Б.— Київ: Медицина,2009. ‒ 408 с.
 10. Кареліна Т.І., Касевич Н.М. Медсестринство в неврології: підручник. ‒ Київ: ВСВ «Медицина»,2010.-296 с.
 11. Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: підручник. ‒ Київ: Медицина, 2009. ‒ 200 с.
 12. Онкологія: підручник / В.В. Севідов, Н.М. Касевич; за ред.. проф.. В.П. Баштана. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 232 с.
 13. Фізіотерапія: підручник / Н.П. Яковенко, В.Б. Самойленко. – К.:                    ВСВ «Медицина», 2011. – 256 с.+ 2 с. кольор. вкл.
 14. Патологічне і оперативне акушерство: підручник / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко, Н.П. Муштенко, І.Г. Шембєлєв; за ред. П.М. Баскакова. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 520 с.
 15. Медична і соціальна реабілітація: підручник  / В.Б. Самойленко,                     Н.П. Яковенко, І.О. Петряшев та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 464 с.
 16. Неврологія: підручник / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 288 с. + 2 кольор. вкл.

DSC04809

Постійно дбаючи про поглиблення та модернізацію професійно-практичної підготовки студентів і розвиток їх клінічного мислення, викладачі проводять роботу в гуртках, що об’єднані в студентське навчально-дослідне товариство «In spe!». Науковці-аматори систематично беруть участь у Всеукраїнських наукових студентських конференціях на базі Української медичної  стоматологічної академії (м. Полтава); у Міжнародних виставках за сприяння МОН України  «Сучасні заклади освіти», у конкурсах Національного еколого-натуралістичного центру МОН України, у конференціях .

Виконані, захищені та відзначені  студентські науково-дослідницькі роботи  з тем:

 • «Екстракорпоральні методи очистки організму» (2008р. Диплом за І місце);
 • «Гендерна політика держави в професійній діяльності акушерки» (2008 р. Грамота за кращу  роботу);
 • «Корекція стилю життя засобами арттерапії» (2008 р. Грамота за кращу роботу);
 • «Симптоматичні гіпертензії. Проблеми профілактики в діяльності сімейної медсестри» (2008 – 2009 рр. Диплом за ІІ місце);
 • «Хірургічні аспекти сестринського процесу при догляді за наркозалежними пацієнтами» (2008 р. Диплом за І місце);
 • «Особистість М.Амосова як складова іміджевих засад майбутніх медпрацівників»  (2009р. Диплом за ІІ місце);
 • «Впровадження новітніх інформаційних технологій в Кременчуцькому регіоні» (2010 р. Диплом за І місце);
 • «Фізичні параметри гомеостазу, як критерій оздоровлення молоді»;
 • «Чинники промислового забруднення Кременчуцького регіону»;
 • «Формування культури статевих взаємовідносин»;
 • «Медсестринський процес при догляді за наркозалежними» (2010 р. Диплом за ІІІ місце ).

1 2 3

Дипломи за участь  у Всеукраїнському  конкурсі  наукових товариств:

 • «Аномалії положення окремих зубів »  —  доповідь на  Міжнародній науково-практичній  конференції на базі УМСА (2013р.);
 • Всеукраїнський конкурс юних раціоналістів і винахідників «Природа – людина – виробництво – екологія» з роботою «Мікротомний органобіопсійний резекціон -12» (2012 р. Грамота ІІ місце);
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» в номінації  «Знімні конструкції зубних протезів» (2008р. Диплом за ІІ місце);
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності  за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» в номінації  «конструкції зубних протезів» (2009р. Диплом за ІІ місце);
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності  за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» в номінації «Суцільнолиті конструкції зубних протезів» (2010 р. 5-те місце).
 • Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт 2012», категорія «навчальна» з програмним засобом «Новітні інформаційні технології в медицині» (2012р. Диплом за кращу авторську розробку в номінації «За високу суспільно-корисну спрямованість»).
 • Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт-2012», авторська робота «Новітні інформаційні технології в медицині» (2012 р. Подяка)
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного басейна. Утилизация отходов» (2012 р. Диплом ІІ ступеня)
 • Диплом за плідну працю з упровадження освітніх інновацій (2012 р.)
 • Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи» (2012 р. Грамота)
 • Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади ‒ 2011» (Диплом за активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти)
 • Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини» (2012, Диплом)
 • Всеукраїнський конкурс професійної майстерності за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» в номінації «Бюгельні протези» (2011, Диплом ІІІ ступеня)
 • Подяка за значні успіхи в науково-дослідній роботі з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2011 р.)
 • Грамота за участь у міжвузівській студентській науковій конференції «Людини та світ» (2011 р.)
 • Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2011» в категорії «Екологія та проблеми довкілля», проект «Аспекти медико-екологічних проблем Кременчуцького регіону» (2011. Диплом )
 • Ярмарка педагогічних технологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини», методичний збірник «Знати, щоб жити» (2012. Подяка)

4 5 6 7

– Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринства: проблеми і перспективи», м. Житомир, 2013 р.. Збірник матеріалів конференції (друк).

– Міжвузівська науково-практична конференція «Прогресивні технології навчання – основа для підготовки конкурентоспроможного фахівця», м. Біла Церква, 2013 р.. Збірник матеріалів конференції (друк).

Круглий стіл «Практична підготовка – запорука професіоналізму»,                      м. Полтава, м. Лубни, 2013 р.. Збірник матеріалів конференції (друк).

– Регіональний круглий стіл ВМНЗ І-ІІ рівнів акредитації Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей «Питання поліпшення розвитку медсестринства та медсестринської освіти в Україні на сучасному етапі». 2013 р.,  збірник матеріалів конференції (друк) та безпосередня участь і виступ,  сертифікати.

– ХІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку», м. Київ, 2014 р. Збірник матеріалів конференції (друк).

– Міжнародна науково-практична конференція «Наука і технологія – крок до майбутнього», Прага, 2014 р. (друк у збірнику конференції).

– Науково-практична конференція «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи», м. Черкаси, 2014 р. Збірник матеріалів конференції (друк).

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі».     ХХІ Каришинські читання, м. Полтава, 2014 р.. Збірник матеріалів конференції (друк), сертифікати.

– Межвузовская ежегодная заочная научно-практическая конференция с международным участием, г. Екатеринбург, 2014 р.. Збірник.

– 70-а ювілейна Всеукраїнська студентська наукова конференція «Науковий потенціал майбутніх лікарів – запорука здорової нації України»,  м. Полтава, 2014 р.. (Сертифікати, дипломи).

– Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів»,

м. Харків, 2014 р.. Збірник матеріалів конференції (друк).

– Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2014»: матеріали з досвіду роботи коледжу за інноваційними технологіями «Модель випускника Кременчуцького медичного коледжу: реалізація стандартів фахової підготовки за принципом компетентнісного підходу та інтерактивних технологій», 2014 р.

Засідання ОМО викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ р. а. Полтавської області. Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,             2014 р.

Конференції, доповіді  –  2014 р.

Науково-методична конференція педагогічних працівників медичних коледжів та училищ Полтавської області «Професійно-освітнє середовище як сукупність умов для формування інформаційно-професійних здібностей майбутніх медичних працівників»

1. Юрченко Л.В., Дрогобецька Н.Г. Педагогічний менеджмент: система педагогічних умов та технологія моніторингу результативності навчального процесу.

2. Копичко Л.В. Співпраця адміністрації навчального закладу та студентського самоврядування з питань громадянського виховання як невід’ємної складової навчально-виховного процесу.

3.Холявицька Л.В. Реорганізація післядипломної освіти – важливий аспект наступного розвитку охорони здоров’я в Україні.

4. Подтикан І.В. Шляхи співпраці студентського самоврядування та педагогічного колективу коледжу в процесі формування громадянської позиції та соціалізації майбутніх фахівців.

Регіональний круглий стіл ВМНЗ І-ІІ р.а. Сумської, Полтавської, Харківської та Чернігівської областей «Питання поліпшення розвитку медсестринства та мед сестринської освіти в Україні на сучасному етапі» (Сумський базовий медичний коледж):

1. Виноград Л.В. Про подолання неуспішності студентів при вивченні дисципліни «Педіатрія».

2. Мисік В.В. Подолання неуспішності студентів шляхом застосування нових форм і методів роботи з пізнавальної активності студентів.

3. Черкун М.С. Мотивація професійної діяльності сестер медичних.

4. Подтикан І.В. Психологічні передумови та показники успішності студентів у навчальній діяльності».

5.Сінюгіна В.А. Проблемне питання впровадження медсестринського процесу в лікувально-профілактичних закладах.

6.Цвелих Н.В Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі».

 

8 9 10 11

ХХІ Каришинські читання ( м. Полтава 29-30.03.2014 р.)

 1. Юрченко Л.В., Шаповал А.В. Впровадження проблемної технології навчання при викладанні медичної хімії.

 

 1. Ляпун В. І. Іпотерапція – дотик до природи. Науково-пошуковий проект практичного спрямування.

Участь у V міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації»: науково-практичний захід ІІІ міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України − викладачі Гончарова Г.Б., Самойленко В.Б., Соляник В.В. (14-16.10.2014 р. м. Київ).

Наукові публікації:

1. Матеріали науково-практична конференція «Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи».

03-04.04.2014 р., м. Черкаси:

Малик С.С., Петряшев І.О. Паліативна та хоспісна медицина як медико-соціальна проблема.

 

 1. Мисик В.В., Ротай Т. М. Роль стафилококков в развитии бактериального вагиноза и инфекционных процессов репродуктивной системы женщин // Матеріали  науково-практичної конференції, м. Прага, 27.02.-05.03.2014 р.

 

 1. Малик С. С.,  Яковенко Н.П.  Формування моделі медичної сестри на основі стандартизації, міждисциплінарної інтеграції  // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Житомир, 24.10.2014.

 

 1. Іванова П.О. Інформаційно-технологічна підготовка фахівців практичного сестринства. // Матеріали науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Житомир, 24.10.2014.

12 13 14 16 17

 1. Копичко Л.В., Мазур О.Є. Формування професійної компетенції студентів у процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи медсестринства».

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». Житомир, 24.10.2014.

 

 1. Ляпун В.І. Іпотерапія як альтернативний метод лікування, корекції стилю життя дітей із захворюванням опорно-рухового апарата. Науково-пошуковий проект  практичного спрямування  // Південноукраїнський медичний науковий журнал.

 

 1.  Антонова О.І., Луценко Б.О., Шаповал А.В. Ефекти комплексної дії нестачі, надлишку мелатоніну та підвищеної пер оксидації на печінку
  //  Південноукраїнський медичний науковий журнал.

 

 1. Ротай Т.М. Біологічні властивості плівкоутворюючих штамів стафілококів, що виділені при бактеріальному вагінозі. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем медицини».

 

 1. Масягіна А.К. Дослідження природничо-антропогенних чинників захворювань на патологію щитоподібної залози в Полтавській області та шляхи подолання стереотипів щодо просвітницької роботи. Керівники науково-дослідної роботи – Агаркова Л.В.,   Середа Т.В. (Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»).

111

 

10. Копичко Л.В.  Ідея народного виховання К.Д. Ушинського» // Матеріали

студентської науково-практичної конференція, присвяченої  190 річниці від дня народження К.Д. Ушинського. «К. Д. Ушинський — великий педагог, письменник, гуманіст». – Житомир, 2014.

11. Ротай Т.М. Біологічні властивості плівкоутворюючих штамів стафілококів, що виділені при бактеріальному вагінозі. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення».  (7-8 листопада 2014 р.).

 

Print Friendly, PDF & Email

Коментаріїв немає.

Сповістити про
avatar